همایش توسعه در پرتو سلامت اجتماعی

زمان: 8 آبان 96  ساعت 14 الی 18

مکان:بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- تالار گفتگو

1396/08/15
نسبت علم و عرفان در بستر فرهنگ ایرانی

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (1)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 6 آبان ماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/01
هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران

بررسی و نقد مجموعه کتاب های تاملات صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی

با حضور:  محمد تقی ایمان (نویسنده)    اسفندیار غفاری نسب    اسمعیل خلیلی

زمان: یکشنبه 7 آبان ماه  ساعت 10

مکان: شیراز - میدان ارم- پردیس ارم- دانشگاه شیراز- ساختمان شماره 3

1396/08/01
مسئله علم در ایران

بررسی و نقد مجموعه کتاب های تاملات صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی

با حضور: موسی اکرمی (نویسنده)      اسمعیل خلیلی       حنیف قلندری

زمان: سه شنبه 2 آبان ماه ساعت 15

مکان: خیابان انقلاب - خیابان برادران مظفر جنوبی- کوچه خواجه نصیر- پلاک 2- سالن اجتماعات اهل قلم

1396/08/01
تبارشناسی روانکاوی در ایران و جهان

سخنران: دکتر محمد تقی یاسمی

روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان: چهارشنبه 3 آبان ماه 96 ساعت 16 الی 18

مکان : بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/07/30
انسان شناسی در میان علوم اجتماعی: مرزها و هم پوشانی ها

سخنرانان:

دکتر تقی آزاد ارمکی              دکتر ناصر فکوهی

زمان: سه شنبه 2 آبان ماه  96 ساعت 15 الی 17

مکان : بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/07/30
سلسله نشست های زیست فرهنگی

آیا دانشگاه ایرانی مکان تولید فرهیختگی است؟!

سخنران: رضا صمیم

زمان: یکشنبه 7 آبان ماه ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/07/30
"تعارف، تقابل ظاهر و باطن" بررسی پدیده تعارف از منظر انسان شناسی

"تعارف، تقابل ظاهر و باطن"

بررسی پدیده تعارف از منظر انسان شناسی

سخنران:دکتر معصومه ابراهیمی
دکتری انسان شناسی دانشگاه ایروان

زمان: چهارشنبه 26 مهرماه 96 ساعت 13 الی 15

1396/07/22
کتاب جهان خانگی ما

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات با همکاری انجمن انسان شناسی ایران منتشر کرد

کتاب جهان خانگی ما

نوشته زهرا غزنویان

1396/07/22
کتاب درآمدی بر مردم نگاری

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات با همکاری انجمن انسان شناسی ایران منتشر کرد

کتاب درآمدی بر مردم نگاری

نوشته مایکل انگروزینو

ترجمه جبار رحمانی و محمد رسولی

1396/07/22