نشست‌ها

نقد و بررسی کتاب نادر شاه و دختر کولی

سخنرانان:

 علیرضا حسن زاده ( نویسنده)

بابک خلعتبری

حسین میرزایی

زمان: شنبه 19 مرداد 98 ساعت 11 الی 13

مکان: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم

 

 

1398/05/15
سلسله نشست های مساله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

فولکور و پزشکی: طب عامه و جایگاه آن در نظام پزشکی نوین

سخنران: پیمان متین

زمان : چهارشنبه 26 تیر98 ساعت 18

مکان: میدان نقش جهان، بازارعطارها، ورودی سرای مخلص، عصار خانه شاهی

1398/04/25